BITS logo
mandag 21. september 2020 | BITS tekstversjon for media aural braille, tty | epostlister | styrerom
søk


dataforeningen bildelenke
Hvilket norsk ord skal man velge for det engelske usability?
Usability = Brukskvalitet 2004-06-20
I 1994 ble Norsk Språkråd spurt av faggruppen om hva usability blir på norsk. Etter å ha undersøkt begrepene i andre bransjer og i andre nordiske land, anbefalte språkrådet brukskvalitet, fremfor brukbarhet og anvendbarhet.

Begrepet brukskvalitet var allerede et godt innarbeidet ord på norsk innen bl.a. møbeldesign og industridesign. Men begrepene brukbarhet og brukervennlighet blir fortsatt benyttet som oversettelser for usability.

Hvorfor ikke bruke brukbarhet?
Tar man utgangspunkt i Webster sin definisjon burde brukbar være en god oversettelse:

Dictionary:
Main Entry: us•able
Variant(s): also use•able /'yü-z&-b&l/
Function: adjective
Date: 14th century 
1: capable of being used
2 : convenient and practicable for use - us•abil•i•ty /"yü-z&-'bi-l&-tE/ noun - us•able•ness /'yü-z&-b&l-n&s/ noun - us•ably /-blE/ adverb

Thesaurus:
Entry Word: usable
Function: adjective
Text: Synonyms OPEN 5, accessible, employable, operative, practicable Antonyms unusable

Hva med brukervennlighet?
Er også et ord som kan benyttes i stedet for det engelske "usability", men bør vel strengt tatt brukes til å oversette "user friendly"?

Hva innebærer begrepet brukskvalitet?
ISO 9241, del 11, definerer brukskvalitet slik:
Usability defined as to "the extent to which a product
can be used by specified users
to achieve specific goals
with effectiveness, efficiency and satisfaction
in a specified context of use"
.

Ifølge Nielsen har et system brukskvalitet hvis det er:
  • Lett å lære, så brukere kan og raskt fra å ikke kjenne systemet til å gjøre noe arbeid
  • Effektivt, lar ekspertbrukeren oppnå en høy grad av produktivitet.
  • Lett å huske, så brukere med lav brukshyppighet kan returnere etter en periode med inaktivitet uten å måtte lære alt på nytt.
  • Relativt feilfritt og feiltolerant, slik at brukere ikke gjør mange feil, og at disse feilene ikke er katastrofale (og at man lett kan ta seg inn igjen)
  • Behagelig å bruke, tilfredstiller brukerne subjektivt, slik at de liker å bruke systemet.

Referanser:
  • [ISO 9241]: Ergonomics requirements for office work with visual display terminals (1998).
  • [Nielsen 1993] Nielsen, Jakob: Usability Engineering, Addison-Wesley 1993.
  • [Webster] www.m-w.com/home.htmCopyright BITS © 2020
Publiseringssystem: CustomPublish AS
Design: Steven Stieng, Logodesign: Jakob Thyness, Innholdsstruktrur: Kristin Sander, Fødselshjelp: Gunnar Bråthen, Domenenavnekspert: Ole Kværnø, Ivrig deltager og innholdsleverandør: Erik G. Nilsson