BITS logo
mandag 21. september 2020 | BITS tekstversjon for media aural braille, tty | epostlister | styrerom
søk


dataforeningen bildelenke
Konferanser 2004

 • Yggdrasil
  Dataforeningens årlige konferanse om brukeropplevelser. Arrangeres av fagkomitéene BITS og FOBDOK (Forum for brukerdokumentasjon). Praktisk rettet konferanse med generelle og spesialiserte foredrag samt halvdags workshops som er mer dyptpløyende. Inviterer alltid en internasjonal kapasitet innenfor ett av konferansens fagområder til å holde et plenumsforedrag og en workshop. Sist arrangert i Sandefjord i september 2003.
 • NordiCHI
  Nordic conference on Human-Computer Interaction. Konferansen arrangeres annethvert år og er ment som en nordisk variant av CHI-konferansen. Favner bredt faglig, men har en forholdsvis akademisk profil. Neste konferanse arrangeres i Tampere (Finland) 23-27 oktober 2004. BITS er norsk kontaktpunkt for konferansen.
 • CHI
  ACMs international conference on Computer-Human Interaction. Denne årlige konferansen (har en tyveårig historie) regnes av mange som den viktigste internasjonale brukergrensesnittkonferansen. Det er gjerne flere tusen deltagere og et svært bredt tilbud av foredrag, demonstrasjoner, posters, opptredener o.l. Favner bredt faglig, med fokus på klassiske brukskvalitetsproblemstillinger. CHI er lagt til Europa iår, nærmere bestemt Wien i Østerrike 24-29 april.
 • INTERACT
  IFIP TC 13 international conference on Human-Computer Interaction. Arrangeres hvert annet år, kan ses på som IFIPs lillebror til CHI-konferansen. Favner bredt, og har mange deltagere. 10. konferanse blir arrangert i Roma (Italia) 12-16. september 2005.
 • HCI International (HCII)
  International Conference on Human-Computer Interaction. Stor og bred konferanse som arrangeres annethvert år, vekselsvis i og utenfor USA. Fungerer gjerne som paraply for flere mer spissede konferanser. Konferansen har stor deltagelse, men har ikke samme posisjon og prestisje som CHI-konferansen. 11. konferanse i rekken foregår i Las Vegas (Nevada, USA) 22-27 juni 2005.
 • ISWC
  IEEE International Symposium on Wearable Computers. Årlig konferanse med fokus på kroppsbårne maskiner. Unektelig en viss dingsfokus, men behandler også brukergrensesnittemaer. 8. konferanse blir avholdt i Washington (DC, USA) 31 oktober - 3 november 2004.
 • ICMI-PUI
  Sammenslåing av IEEE International Conference on Multimodal Interfaces (ICMI) og Perceptive User Interface Workshops (PUI) Fokuserer på bruk av alternative og flere modaliteter - dvs. interaksjonsmekanismer som tastatur, mus, lyd, gester, etc. - i datasystemer. Dato for årets konferanse er ikke kjent pr 11/2, men stedet er State College (PA, USA).
 • IUI
  International Conference on Intelligent User Interfaces. Konferansen arrangeres årlig (har en tiårig historie), og fokuserer på forskning og utvikling innenfor intelligente brukergrensesnitt (dekker bl.a. temaer som adaptivitet, personalisering, bruk av agenter, visualisering, brukermodellering og multimodal brukergrensesnitt). Årets konferanse ble avholdt på Madeira (Portugal) 13-16 januar. Neste års konferanse er også lagt til januar, denne gang i San Diego (CA, USA).
 • DUX
  Designing for User eXperiences. Konferansen arrangeres annethvert år. Tverrfaglig konferanse som fokuserer på forståelse av brukere og brukeropplevelser. Forrige konferanse gikk i San Francisco (USA) 5-7 juni 2003. Tid og sted for neste års konferanse er ikke fastsatt pr 11/2.
 • UM
  International conference on User Modeling. Konferansen arrangerer vanligvis hvert annet år og fokuserer på modellering av brukere, adaptivitet og personalisering. Konferansen har vært arrangert siden 1986. Den 9. konferansen ble arrangert i Pittsburgh (USA) 22-26 juni 2003. Neste års konferanse vil bli arrangert i Edinburgh (Scotland, UK).
 • iV
  International conference on Information Visualisation. Årlig konferanse som fokuserer på metoder og verktøy for visualisering av informasjon. 8. konferanse i rekken blir arrangert i London (Storbritania) 16-18 Juli 2004.
 • SIGGRAPH
  ACM international conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. Stor årlig konferanse innenfor datagrafikkområdet. 31. konferanse arrangeres i Los Angeles (CA, USA) 8-12 august 2004.
 • Mobile HCI
  International symposium on Human Computer Interaction with Mobile Devices and Services. Årlig konferanse som fokuserer på brukergrensesnitt for mobile brukere. 6. konferanse arrangeres i Glasgow (Scotland, UK) 13-16 september 2004.
 • UIST
  ACM Annual Symposium on User Interface Software and Technology. Årlig amerikansk konferanse som fokuserer på programvare og annen teknologi for å realisere brukergrensesnitt. Dekker både tradisjonell GUI, multimedia og mer fremtidsrettede områder som utvidet virkelighet og nye interaksjonsenheter. 17. konferanse i rekken arrangeres i Santa Fe (NM, USA) 24-27 oktober 2004.
 • Andre konferanser
  Liste over andre konferanser og workshops.Copyright BITS © 2020
Publiseringssystem: CustomPublish AS
Design: Steven Stieng, Logodesign: Jakob Thyness, Innholdsstruktrur: Kristin Sander, Fødselshjelp: Gunnar Bråthen, Domenenavnekspert: Ole Kværnø, Ivrig deltager og innholdsleverandør: Erik G. Nilsson