bits.custompublish.com

Rekordmange på Yggdrasil 2003 2003-09-19
Yggdrasil, Nordens eneste tverrfaglige konferanse om brukervennlighet og brukerdokumentasjon, samlet rekordmange deltagere i Sandefjord 15. og 16. september. En økning på 20 prosent i forhold til fjorårets rekord sier en del om kunnskapsbehovet på dette området.

Det sier eventuelt også om hvilken posisjon Yggdrasil har fått. Og den store andel gjengangere på konferansen sier også litt - om det ene eller andre. Konferansen arrangeres av Dataforeningens faggrupper BITS (Brukervennlige IT-systemer) og FOBDOK (Forum for brukerdokumentasjon).

Guru siterer Ginny
Guruen Ginny Redish beskrev hvordan man må bruke brukernes faktiske egenskaper og behov for å lage brukervennlige løsninger. Blant annet med personas og scenarier. Mye av hennes budskap kan virke som sunn fornuft - men sunn fornuft er ikke alltid default i dataprogrammer, nettsider og trykksaker.

Brukerne tar skylden
Men samme hvor dårlig programmet er, vil naive brukere ofte skylde på sin egen udugelighet hvis de ikke lykkes. Lars Helgelands avsluttende praktiske presentasjon av udugeligheten til norske nettbutikker (uten livets rett) illustrerte dette på en lattervekkende måte.

Se lyset eller se rødt
Yggdrasil spente vidt i temaer og faglig nivå, og tverrfagligheten kan gjøre det vanskelig å vite hvilke foredrag som passer. Mange Yggdrasil-deltagere er nysgjerrige på - eller avhengige av - ny kunnskap på nye områder. Man skal ikke lese mange evalueringsskjemaer for å innse at samme foredrag kan få noen til å se lyset og andre til å se rødt.

Mye nyttig på kort tid
Men som én erfaren utvikler påpekte, kan man få viktig innsikt på få minutter, og kanskje tjene inn konferanseavgiften, bare man er på rett sted til rett tid.

Og uansett hvor godt konferanseprogrammet er, vil Yggdrasil-deltagernes uformelle interaksjon ofte være like verdifull som utbyttet av foredragene. Konferansen byr på en sjelden anledning til å utveksle erfaringer og problemstillinger med fagfolk fra andre sammenhenger - både faglige og personlige.

Premiér brukervennlighet!
I anledning brukervennlighet er det også verd å minne om at det nå er mulig å nominere kandidater til Rosing-prisene, som skal deles ut i november.

Blant de mest relevante prisene i Yggdrasil-sammenheng er Brukervennlighetsprisen, som i sin tid ble opprettet av faggruppen BITS, og Rosings språkpris, der juryens leder Torbjørg Breivik i Norsk Språkråd deltok på konferansen. Men det var neppe hennes evalueringsskjema som hadde følgende sluttkommentar: "Jeg gjærna ble med neste år!" Som i "Ola var fra Sandefjord" gikk det både på engelsk og norsk, og ofte på noe midt i mellom.

Det er bare et år igjen til neste gang.

(Forfatteren deltok på Yggdrasil som arrangør og toastmaster).


Andre artikler i samme kategori: