bits.custompublish.com

10 salgsargumenter
Hvorfor brukskvalitetsarbeid (med takk til Jan Heim) 2004-06-20

 1. Høy brukskvalitet gir mer fornøyde brukere
 2. Høy brukskvalitet gir øktet produktivitet for brukere av datasystemer / web-sider
 3. Høy brukskvalitet reduserer antall brukerfeil
 4. Høy brukskvalitet reduserer opplæringskostnader
 5. Høy brukskvalitet reduserer behovet for brukerstøtte
 6. Høy brukskvalitet reduserer behovet for dokumentasjon
 7. Høy brukskvalitet gir redusert arbeidsfravær
 8. Høy brukskvalitet gir øket salg av datasystemer
 9. Høy brukskvalitet gir øket salg fra e-handels-systemer
 10. Høy brukskvalitet gir lavere vedlikeholdskostnader

Og vi kunne lagt til et 11.bud
 • Høy brukskvalitet gir høyere livskvalitet