BITS logo
mandag 21. september 2020 | BITS tekstversjon for media aural braille, tty | epostlister | styrerom
søk


dataforeningen bildelenke
Historien om BITS
Historien slik Gautam Ghosh ser den, faggruppens leder fra 1993-2000: 2004-06-20

Oppstart
Den 24.5.93 møttes en gruppe personer for å etablere faggruppen for 'Menneske-Maskin Grensesnitt' i dataforening. De var:
 • Laura Arlov, brukergrensesnittspesialist, Andersen Consulting
 • Svein Arne Arnesen, sjefsingeniør, Televerket
 • Lars Flikkeid, systemkonsulent, Hewlett Packard Norge
 • Erik Nilsson, seniorforsker, Sintef SI
 • Ann Christin Tørnqvist, gründer, IGEL
 • Gautam Ghosh, brukskvalitetskonsulent, Human Factors Solutions
Innen noen måneder hadde faggruppen blitt døpt til Faggruppen for Brukervennlige IT systemer (forkortet til BITS). For å sikre faggruppens tverrfaglighet, ble styret utvidet med Simon Clatworthy, ergonom, Human Factors Solutions og Tor Endestad, psykolog, Sintef Rehab.

De første aktiviteter var å planlegge en konferanse på InfoTech'93 samt å klarlegge hvordan faggruppen skulle bidra i forbindelse med Interact'95 konferansen som skulle arrangeres av DND på Lillehammer - to år frem i tiden.

På det internasjonale plan hadde faggruppen allerede en representant i den internasjonale paraplyorganisasjonen for alle dataforeninger - IFIP. Svein Arne Arnesen, medlem av BITS var også medlem av IFIPs Technical Commitee on Human-Computer Interaction (TC13) og ble lederen for IFIPs Interact'95 konferanse på Lillehammer.

Målsetning
Faggruppens overordnet målsetning fra første stund var å bidra til mer brukervennlige IT systemer i Norge ved å:
 • bygge opp et nettverk av personer innen fagmiljøet;
 • belyse aktuelle spørsmål gjennom medlemsmøter, prosjekter og kurs;
 • stimulere til økt interesse og kunnskap om fagfeltet hos alle medlemmer i DND;
 • tilby brukergrupper og utviklere et felles forum for å utveksle erfaringer i;
 • følge med i, delta og påvirke i internasjonale utviklinger og standardiseringsarbeidet omkring feltet.
Målgruppen
Faggruppens adresserte i hovedsak tre grupper av DNDs medlemmer:
 • Brukere, som skal være i stand til å stille krav til utviklere og leverandører av IT systemer
 • Utviklere, som skal kunne se på brukergrensesnittet og bruker-rettet utvikling i et bredere perspektiv
 • Beslutningstakere, som skal kunne se gevinster ved investeringer som fører til at brukerne trives mer, yter mer og trenger mindre støtte.
Anerkjennelse for nytenkning
Etter ett års virksomhet fremhevet Anne-Cecilie Fagernes, lederen av DND Østlandet, vår faggruppe. Hun hevdet at faggruppen var gjennombrudd for DND i organisasjonens streben for å bli flerfaglig og å tenke nytt.

BITS har vært en av de mest aktive faggruppene og har tilført dataforeningen flere impulser enn de faglige. Faggruppen var den første til å arrangere pubmøter, som var være uhøytydelige medlemsmøter med faglig innhold servert over en halvliter. Alle tekniske hjelpemidler, unntatt mikrofon og piano, var bannlyst. Minikurs var også faggruppens påfunn - faglig påfyll av høy kvalitet på 4 kveldstimer, med litt mat for å sørge for at konsentrasjonsnivået til de som kom rett fra arbeid ikke skulle synke. Og alt dette for under en tusenlapp.

Noen andre innovative ideer fra faggruppen var:
 • Kreativ medlemsverving, en multimedia idé som ble vist under InfoTech 93 og var tilgjengelig på World Wide Web
 • Medlemsundersøkelse, utført i februar 1994 for å kartlegge medlemmers meninger om innhold og form på faggruppens arrangementer.
Faggruppen hadde en sterk tilknytning til Interact '95, den internasjonale konferansen for menneske-maskin interaksjon på Lillehammer i juni 1995 og som ble ledet av BITS styremedlem Svein A. Arnesen.

Forum for brukerdokumentasjon - FOBDOK - oppstod som følge av et medlemsmøte om brukerdokumentasjon i regi av Laura Arlov. Denne faggruppen har i samarbeid med BITS stått bak den årlige konferansen Yggdrasil. Konferansen er det fremste møteplass i Norge for fagområdene som ivaretas av FOBDOK og BITS.

I 1996 inviterte BITS til samarbeid med foreningen for grafiske designere og illustratører - Grafill - samt med Norsk Designråd. Samarbeidet med Grafill har fortsatt til i dag, ivaretatt av Jakob Thyness som har vært lederen i faggruppen siden 2000.

I 1996 ble konkurransen Beste Brukergrensesnitt arrangert for første gang på Software'96. Konkurransen ble gjentatt på Software'97 før det gikk inn som Brukervennlighetsprisen i Rosingakademiet. Rosing Brukevennlighetspris utdeles hvert år for det norske produktet, systemet eller nettstedet som er mest brukervennlig. I 2002 var det 32 kandidater til prisen, som ble vunnet av Hydro Media m.fl. for nettstedet www.hydro.com.

Faggruppen har fungert som høringsinstans for offentlige høringer som berører aktuelle fagområder.

I 1999 bestemte faggruppen seg for å ta ett års pause. Dette ble likevel en hektisk periode for noen av faggruppens medlemmer, som deltok i en studiering som hadde månedlige møter. Alle som deltok i studieringen måtte bidra med ett faglig foredrag hver.

Faggruppens aktivitetslogg
BITS har stått bak følgende arrangementer (loggen er foreløpig bare oppdatert til slutten av 1997)
 • Brukervennlige grensesnitt - mer enn en teknisk utfordring, konferanse på InfoTech 93
 • Fremtidens brukergrensesnitt, medlemsmøte 18.1.94
 • Bedre IT utnyttelse gjennom økt brukskvalitet, konferanse på Software 94
 • Gode og dårlige brukergrensesnitt, medlemsmøte 14.4.94
 • Testing av brukskvalitet i praksis, bedriftsbesøk til IFE Haldens brukskvalitetslab 3.5.94
 • Design og utforming av brukergrensesnitt, workshop, Tjøme 29-31.5.94
 • Fra brukerbehov til kravspesifikasjon, medlemsmøte 18.10.94
 • Evaluering av brukskvalitet, konferanse på InfoTech 94, 2.11.94
 • Design av vindusbaserte databaseapplikasjoner, medlemsmøte 11.94
 • Prosjekt for å kartlegge brukergrensesnitt design praksis i Norge, høsten 94
 • Kurs i brukergrensesnitt design, Software 95, februar 95
 • Brukerne er noe herk! pubmøte 12.10.95, med Gerhard Skagestein, Adam Balfour Henrik Wigestrand
 • Er det struktur bak brukergrensesnittet? Kan komponenter gjenbrukes? medlemsmøte, 27.11.95 med Lars Flikkeid, Douglas Young, Hallvard Vassbotn og Gaute Espeland
 • Brukervennlig design - en tverrfaglig utfordring, kurs 2.11.95 på Høstakademiet
 • Konkurransen "Beste brukergrensesnitt", Software 96
 • Data for alle, pubmøte, 14.2.96 med Gautam Ghosh, Jon Bing, Nils Høeg, Henrik Wigestrand og Jan Bruusgaard
 • Tekst, form og farge, minikurs 14.5.96 med Lars Flikkeid, Øystein Gutu, Marte Fæhn, Jakob Thyness
 • Brukerkrav til besvær, medlemsmøte 11.6.96 med Tor Endestad, Jan Heim, Frode Øverås og Tor E Tjeldnes.
 • Rettighetserklæring for databrukere, pubmøte 26.9.96 med Laura Arlov og Simon Clatworthy
 • Brukergrensesnitt mot årtusenskiftet, medlemsmøte 19.11.96 med Erik G. Nilsson, Terje Berg, Rudolf Andersen og Christen Krogh
 • Test ditt design, minikurs, 29.10.96 med Laura Arlov og Tor Endestad
 • Design som konkurransefortrinn, medlemsmøte 18.3.97 med Gautam Ghosh, Jakob Thyness, Jon B Ofstad, Anette Maartmann-Moe
 • Meet a guru, pubmøte 13.5.97 med Simon Clatworthy og besøkende eksperter fra HFT konferansen
 • Dataspill og brukergrensesnitt, medlemsmøte 23.9.97 med Simon Clatworthy, Gaute Godager, Gaute Espeland.
 • Brukergrensesnitt i Java, minikurs 21.10.97, med Erik G. Nilsson, Knut Paulsen, Lars Flikkeid
 • Audiostrokes Menu Selection through Auditory Feedback, medlemsmøte 6.11.97 i samarbeid med Telenor med Marilynn Mantei og Kari Hamnes
 • Grensesnitt uten grenser, medlemsmøte 25.11.97 i samarbeid med Grafill med Lars Flikkeid, Jakob Thyness og Jon Bøhmer


Andre artikler i samme kategori:

Copyright BITS © 2020
Publiseringssystem: CustomPublish AS
Design: Steven Stieng, Logodesign: Jakob Thyness, Innholdsstruktrur: Kristin Sander, Fødselshjelp: Gunnar Bråthen, Domenenavnekspert: Ole Kværnø, Ivrig deltager og innholdsleverandør: Erik G. Nilsson