BITS logo
onsdag 22. august 2018 | BITS tekstversjon for media aural braille, tty | epostlister | styrerom
søk


dataforeningen bildelenke
Kan funksjonshemmede bruke ditt nettsted?
Funksjonshemmede og internett 2004-08-29
En fersk undersøkelse fra USA, status i Norge og en rekke tips om verktøy og hva du kan gjøre for å bedre brukskvaliteten på ditt eget nettsted.

STATUS I USA
I 1995 vedtok USA "The Disability Discrimination Act" som lovfester at det er ulovlig for en tjenesteyter å diskriminere funksjonshemmede. Siden nettsteder er definert som tjenester var RNIB (Royal National Institute for the Blind) og DRC (Disability Rights Commission) raskt ute med å utøve press for å få loven gjenspeilet i praksis.

DRC har nå publisert en formell gjennomgang av 100 nettsteder: "The Web Access and Inclusion for Disabled People.
STATUS I NORGE
I "Mål, prinsipper og konsekvenser for informasjonspolitikk for statsforvaltningen"fra 2001 står det blant annet: "Ny teknologi gir også nye muligheter forå legge informasjonen spesielt tilrette for funksjonshemmede".

I "St.meld. nr. 40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer "står det blant annet i kapittel 6.4.3 Informasjon og kommunikasjon: "NOU 2001:22 foreslår at staten skal ha som mål at mennesker med og uten funksjonsnedsettelser skal ha lik tilgang til offentlig informasjon innen 2005. Man må derfor sikre at all offentlig informasjon skal kunne mottas av alle borgere i ønsket medium. Alle offentlige internettsteder skal være i tråd med retningslinjene for tilgjengelige internettsider (WAI), og det foreslås at det som et ledd i regjeringens informasjonspolitikk lages nasjonale mål og standarder for informasjon til personer med nedsatt funksjonsevne".

Nettstedet norge.no følger årlig opp hvordan det står til med brukskvaliteten på offentlige nettsteder og oppdaterer også kvalitetskriteriene.

HVORDAN BENYTTER FUNKSJONSHEMMEDE INTERNETT?

Blinde brukere
Blinde brukere benytter seg av skjermlesere som leser HTML-koden på nettsiden og gjengir denne med en digital stemme. Disse skjermleserne blir bedre og bedre og er istand til å "hoppe over" html-kode som det ikke er nødvendig for brukeren å vite noe om. IBM's skjermleser for dette formålet kan lastes ned for 30-dagers gratis bruk. Når du har lastet den ned kan du jo teste den på ditt eget nettsted. Slå av dataskjermen og forsøk å navigere rundt på ditt eget nettsted.
Delvis synshemmede
Brukere med svakt syn har behov for å kunne øke tekststørrelsen på nettsidene de besøker. For å finne ut om tekststørrelsen på din nettside kan økes går du til Vis-menyen (View) i Internet Explorer (om det er den nettleseren du benytter). I Vis-menyen velger du tekstørrelse og foreksempel "størst". Om nettsiden din er laget riktig vil tekststørrelsen bli betydelig større med en gang du har klikket på "størst".

Brukere med svakt syn kan også benytte skjermlesere som forsterker kontraster.
Fargeblinde
Det antas at 1 av 12 menn og 1 av 200 kvinner har en eller annen form for fargeblindhet.
Døve
Døve brukere surfer netet på samem måte som de fleste av oss, men med et viktig unntak. Om lyd er en viktig del av innholdet/budskapet på nettstedet ditt så bør det ledsages av en tekstbasert oversettelse.

Kun ved hjelp av tastatur og stemme
Noen brukere er ikek istand til å benytte mus og er helt avhengig av navigering ved hjelp av tastaturet.  Prøv å navigere gjennom ditt eget nettsted bare ved hjelp av tab, shift-tab, og return tastene.

Andre brukere
De problemene vi har beskrevet ovenfor er bare noen eksempler på brukergrupper vi ikke tenker på når vi lager brukergrensesnitt. Hva med:
  • Epileptikere som ikke skal eksponeres for flimring mellom 2 og 55 Hz
  • <>Brukere utenfor din egen bransje og som ikke forstår bransjesjargong og bransjens egne forkortelser.
  • <>Brukere som har et annet språk som førstespråk.
For å oppleve hvordan disse brukerne har det kan du se på denne demonstrasjonen:

Andre ressurser:

Kilde: theukwebdesigncompany.comCopyright BITS © 2018
Publiseringssystem: CustomPublish AS
Design: Steven Stieng, Logodesign: Jakob Thyness, Innholdsstruktrur: Kristin Sander, Fødselshjelp: Gunnar Bråthen, Domenenavnekspert: Ole Kværnø, Ivrig deltager og innholdsleverandør: Erik G. Nilsson